Здравейте, може ли да какво точно прави тази заявка защото немога да разбера точно как се получава да извлечен Всички книги от избран автор + друг автор ако има такъв.

 

'SELECT books.book_id, books.book_title, authors.author_name 
FROM books INNER JOIN books_authors
ON books.book_id = books_authors.book_id
INNER JOIN authors
ON books_authors.author_id = authors.author_id
WHERE books_authors.book_id IN (
           SELECT books_authors.book_id
           FROM books_authors 
           WHERE books_authors .author_id = "' . $author_id . '")'

 

Поздрави,