Какво стана с кураса UX UI design


0
Какво стана с кураса UX UI design? Защо не го вивдам преди го имах в едно меню "Мой курсове"Отговори0

Тъй като курсът е приключил, е преместен в секция "Архивни курсове". Новото му място е тук.


от iordan_93 (867 точки)