Тест- необходими материали


0
За теста необходимо ли е да си носим нещо, на хартия или на компютър ще е ? Трябва ли да си носим лаптоп ? Някой има ли представа ?
Отговори1

Тестът ще е на машините в Академията. Поне аз така знам.

  • По време на изпитите имате право да използвате празни листове, чертожни инструменти (линийка, молив, гума) и калкулатор.

Това е от стрницата, която се записах за теста.