Codeacademy и Coursera представиха образователни приложения за iPhone


1

За съжаление, приложенията изискват iOS7. Мога да кажа, че в момента разучавам материала за алгоритми и структури от данни от Coursera и теоретичната част на лекциите им е по-добра от тази на академията. Разбира се, опитът, който, например, Дончо ни предаде вчера инициализирайки масив с големина int.MaxValue е незаменим! :D
Дано випуск 2013/2014 да успее да остави наследство на академията и защо не и едно TelerikAcademy mobile app :P

Източник на информация
Отговори2

Погледна ли библията на учебниците за алгоритми цък. Курса Introduction to Algorithms MIT. Иначе има нещо като алманах на всички алгоритми от Кнут, поредица от 4ри книги.


от yonchoy (2134 точки)