Упражнение от книгата. Моля подскажете!


4

Здравейте! Казвам се Сашо и съм много щастлив, че мога да задам въпрос тук във този форум! Извинявам се ако нещо правя неправилно (примерно не във тази тема задавам въпроса или нещо ми е некорректно), моля да ме простите защото за първи път съм на този форум. Въпросът ми е относно книгата «Въведение в програмиране със Java” , Глава 2 – Примитивни Типове и Променливи, задача N 5 . Заданието е следното:

 

Декларирайте две променливи от тип String със стойност “Hello” и “World”. Декларирайте променлива от тип Object. Присвоете на тази променлива стойността, която се получава от конкатенацията на двете стрингови променливи (добавете интервал, ако е необходимо). Отпечатайте променливата от тип Object. Декларирайте променлива от тип String и присвоете на последната променливата от тип Object.

 

Сорс кода започнах да го пиша така:

 

package Popitkatri;

 

class UprajnenieDvePet {

 

      public static void main(String[] arguments) {

 

// Declare some variables

String firstWord = "Hello";

String secondWord = "World";

Object konkatenacia = firstWord + " " + secondWord ;

// Print the result on the console

System.out.println (konkatenacia);

 

      }

 

}

 

Не ми е ясно последното предложение – «Декларирайте променлива от тип String и присвоете на последната променливата от тип Object.»

 Ще съм ви много благодарен ако ми подскажете какво трябва да добавя накрая и какво недоразбирам. Моля ако не ви е трудно да ми изпишете целият сорс код или ископиран моя със нужната добавка. Благодаря ви!

 

P.S.

 

Моля подскажете има ли ги някъде във Интернет задачите със Решенията?


в School Academy от Alexandr (0 точки)


Отговори2
Ето ти го кода - http://pastebin.com/CEWvYfCK
Идеята е да разбереш какво е кастване от един тип в друг.

от scarylabcat (801 точки)