Профилът на Betastate

Avatar image
Мъж на 27 години от Стара Загора
0 0 0
Обща информация
2016-03-08
Образование
35то СОУ "Добри Войников"
Университет за национално и световно стопанство - София
Бизнес Факултет
Интелектуална собственост и бизнес
Форум активност
341
125
0
Дадени   Гласа: 242
Получени   152 51.9%
Получени   141
Опит в Computer Games Design от 3 семестъра в University of Huddersfield , England.
Завършил Бакалавър по "Интелектуална собственост и бизнес" в УНСС.

Пиша различни решения и се опитвам да придобия широко разбиране за алгоритмите , но най-вече искам да науча професионален синтаксис и добри практики!
/////////////////////////////////////
Experience in Computer Games Design , 3 semesters at the University of Huddersfield , England.
Completed BEcon in "Intellectual property and business" at the UNWE , Sofia.

I am writing different solutions and am trying to gain a wider understanding of algorithms. However , the main reason I am here is to learn a more professional syntax and good programming practices!