Профилът на Warez

Avatar image
Мъж на 24 години от София
0 0 0
Обща информация
2015-07-30
Образование
ПГЕА
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Не е въведен
Не е въведена
Форум активност
60
15
0
Дадени   Гласа: 0
Получени   12 100.0%
Получени   0