Профилът на snukal

Avatar image
Мъж на 30 години от Кюстендил
0 0 0
Обща информация
2014-06-20
Образование
ПГИМ "Йордан Захариев"
Университет за национално и световно стопанство - София
Общоикономически факултет
Икономика на човешките ресурси със специализация Управление на човешките ресурси
Форум активност
81
31
0
Дадени   Гласа: 18
Получени   18 85.7%
Получени   3