Презентация - "Въведение в курса"

Презентация към лекцията "Въведение в курса" от курса JavaScript UI и DOM (март 2017).