Презентация - "DOM операции"

Презентация към лекцията "DOM операции" от курса JavaScript UI и DOM (март 2017).