Презентация - "Event model"

Презентация към лекцията "Event model" от курса JavaScript UI и DOM (март 2017).