Презентация - "Въведение в jQuery"

Презентация към лекцията "Въведение в jQuery" от курса JavaScript UI и DOM (март 2017).