Презентация - "HTML5 шаблони (Handlebars.js)"

Презентация към лекцията "HTML5 шаблони (Handlebars.js)" от курса JavaScript UI и DOM (март 2017).