Презентация - "Бързодействие на операциите с DOM"

Презентация към лекцията "Бързодействие на операциите с DOM" от курса JavaScript UI и DOM (март 2017).