Презентация - "HTML5 Canvas"

Презентация към лекцията "HTML5 Canvas" от курса JavaScript UI и DOM.