Презентация - "Операции с DOM"

Презентация към лекцията "Операции с DOM" от курса JavaScript UI и DOM.