Презентация - "Модел на събитията (Event Model)"

Презентация към лекцията "Модел на събитията (Event Model)" от курса JavaScript UI и DOM.