Презентация - "HTML шаблони (Handlebars.js)"

Презентация към лекцията "HTML шаблони (Handlebars.js)" от курса JavaScript UI и DOM.