Презентация - "Въведение в курса"

Презентация към лекцията "Въведение в курса" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.