Презентация - "Структури данни, алгоритми и сложност"

Презентация към лекцията "Структури данни, алгоритми и сложност" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.