Презентация - "Линейни структури данни"

Презентация към лекцията "Линейни структури данни" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.