Презентация - "Други структури от данни"

Презентация към лекцията "Други структури от данни" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.