Презентация - "Ефективност на структурите от данни"

Презентация към лекцията "Ефективност на структурите от данни" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.