Презентация - "Рекурсия"

Презентация към лекцията "Рекурсия" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.