Презентация - "Рязане на сайтове - въведение "

Презентация към лекцията "Рязане на сайтове - въведение " от курса Рязане на сайтове 2015 .