Презентация - "Динамично оптимиране"

Презентация към лекцията "Динамично оптимиране" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.