Презентация - "Алгоритми върху графи"

Презентация към лекцията "Алгоритми върху графи" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.