Презентация - "Символни низове. Алгортими върху низове"

Презентация към лекцията "Символни низове. Алгортими върху низове" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.