Презентация - "Регулярни изрази"

Презентация към лекцията "Регулярни изрази" от курса Структури от данни и алгоритми 2015.