Презентация - "Slice and Dice "

Презентация към лекцията "Slice and Dice " от курса Рязане на сайтове 2015 .