Презентация - "Сесии и управление на състоянието"

Презентация към лекцията "Сесии и управление на състоянието" от курса ASP.NET Web Forms 2016.