Презентация - "ASP.NET AJAX"

Презентация към лекцията "ASP.NET AJAX" от курса ASP.NET Web Forms 2016.