Презентация - "CSS - правила за презентация"

Презентация към лекцията "CSS - правила за презентация" от курса HTML, CSS и JavaScript.