Презентация - "CSS - правила за позициониране и изглед"

Презентация към лекцията "CSS - правила за позициониране и изглед" от курса HTML, CSS и JavaScript.