Презентация - "Въведение в jQuery"

Презентация към лекцията "Въведение в jQuery" от курса HTML, CSS и JavaScript.