Презентация - "Контроли за валидация"

Презентация към лекцията "Контроли за валидация" от курса ASP.NET Web Forms 2016.