Презентация - "Основи на Objectictive-C: типове данни, условни конструкции, цикли и масиви"

Презентация към лекцията "Основи на Objectictive-C: типове данни, условни конструкции, цикли и масиви" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad 2016.