Презентация - "Основи на Objectice-C: методи"

Презентация към лекцията "Основи на Objectice-C: методи" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad 2016.