Презентация - "Основи на Objective-C: Класове и обекти"

Презентация към лекцията "Основи на Objective-C: Класове и обекти" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad 2016.