Презентация - "Въведение в курса"

Презентация към лекцията "Въведение в курса" от курса ASP.NET MVC 2016.