Презентация - "Основи на C++"

Презентация към лекцията "Основи на C++" от курса Алго академия: Динамично оптимиране.