Презентация - "Functions declarions, expressions and IIFEs"

Презентация към лекцията "Functions declarions, expressions and IIFEs" от курса JavaScript ООП (август 2016).