Презентация - "Въведение в курса"

Презентация към лекцията "Въведение в курса" от курса JavaScript ООП (август 2016).