Презентация - "Classes and Constructors"

Презентация към лекцията "Classes and Constructors" от курса JavaScript ООП (август 2016).