Презентация - "Mixins"

Презентация към лекцията "Mixins" от курса JavaScript ООП (август 2016).