Презентация - "Promises и асинхронно програмиране"

Презентация към лекцията "Promises и асинхронно програмиране" от курса JavaScript приложения 2016.

Loading...