Презентация - "Web storages"

Презентация към лекцията "Web storages" от курса JavaScript приложения 2016.

Loading...