Презентация - "Въведение в курса"

Презентация към лекцията "Въведение в курса" от курса Качествен програмен код - част 2 (септември 2016).