Презентация - "Защитно програмиране"

Презентация към лекцията "Защитно програмиране" от курса Качествен програмен код - част 2 (септември 2016).