Презентация - "Unit testing - Spies and Mocks with Sinon"

Презентация към лекцията "Unit testing - Spies and Mocks with Sinon" от курса JavaScript приложения 2016.

Loading...